ЭЛКО

 • Увеличить размер
 • Размер по умолчанию
 • Уменьшить размер

АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ ВІДДІЛЕННЯ ТЕЛЕКОМСЕРВІС

АРМ забезпечує надання послуг телефонного та телеграфного зв’язку, прийому плате-жів, користування комп’ютером і доступу до мережі Інтернет, прийому платежів.  
У склад АРМ входять комп’ютер, що функціонує під керуванням операційної системи Windows XP, принтер, пристрій безперервного живлення, комутатор телефонних ліній (КТЛ), адаптер телеграфних каналів (АТК).  
АРМ керує роботою касового апарата або фіскального принтера (MINI 600, Samsung 350F, Експотрейд РС 380, РФ 2160), забезпечує можливість виконання оператором операцій по внесенню і інкасації грошей, друку чеків, формуванню звітів.
В АРМ реалізована посекундна тарифікація телефонних розмов, користування комп’ютером та доступу в Інтернет.
АРМ призначено для цілодобової експлуатації при температурі від +5 до +45ºС. Передбачена можливість дистанційного контролю АРМ.

ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ’ЯЗОК

АРМ забезпечує надання послуг телефонного зв’язку як в автоматичному режимі, так і за участю оператора. Послуги надаються через кабіни переговорного пункту, а також абонентам телефонної мережі (послуга 07). Для абонентів телефонної мережі передбачається можливість надання довідкової інформації (послуга 09).
В АРМ передбачена можливість використання телефонного та IP-телефонного зв’язку.
В АРМ передбачена можливість автоматичного переключення тарифів (денний, нічний тариф, тариф вихідного дня, спеціальний тариф), їх розрахунок для всіх тарифних зон, крім України, ведеться з урахуванням курса $ США.
При наданні послуг вихідного автоматичного зв’язку після внесення оператором авансу АРМ знімає блокування з ТА, видає авансовий чек. Набір номера здійснюється з використанням імпульсного або тонального режиму. АРМ реєструє сигнал початку тарифікації (сигнал «переполюсовка», сигнал 16 кГц), здійснює тарифікацію розмови, блокує ТА, якщо залишок авансу менше тарифу, видає чек, записує в архів інформацію про з’єднання.
При наданні послуг вихідного зв’язку по замовленню оператор за допомогою комп’ютера встановлює з’єднання по номеру, вказаному в замовленні, запрошує клиєнта в кабіну, переключає абонента на цю кабіну, формує сигнал початку тарифікації. АРМ здійснює тарифікацію розмови, блокує ТА, якщо залишок авансу менше тарифу, видає чек, записує в архів інформацію про з’єднання.
При надходженні виклика по одні з ліній, підключених до комутатора, оператор за допомогою комп’ютера підключається до цієї лінії і виконує дії по наданню послуг зв’язку – довідка 09, надання послуг телефонного зв’язку через оператора.
КТЛ забезпечує можливість підключення восьми абонентських ліній АТС(АМТС) та восьми телефонних апаратів. КТЛ підключається до комп’ютера через USB-порт. В залежності від кількості кабін і абонентських ліній до комп’ютера АРМ може бути підключено від одного до чотирьох КТЛ.

ТЕЛЕГРАФ

Для надання послуг телеграфного зв’язку до комп’ютера АРМ через USB-порт підключається двохканальний адаптер телеграфних каналів, що відповідає вимогам ГОСТ 22937. АРМ здійснює взаємодію з обладнанням вузла обробки телеграм (центр комутації повідомлень або телеграфний концентратор) відповідно до технологічного алгоритму функціонування телеграфної мережі, виконує обробку телеграм згідно інструкцій про порядок обробки телеграм.
АРМ забезпечує:

 • взаємодію з обладнанням телеграфної мережі в автоматичному режимі;
 • введення з клавіатури комп’ютера телеграм, автоматичне визначення маршрутного індекса по адресу отримувача, автоматичне формування касових номерів телеграм, автоматичний підрахунок слів і тарифікацію телеграм, передачу в касовий апарат даних про вартість телеграм і послуг зв’язку, друк чеків;
 • автоматичну передачу телеграм в телеграфну мережу;
 • автоматичний прийом телеграм з телеграфної мережі, друк на принтері;
 • ведення архіву телеграм, автоматизований пошук телеграм.

 

ПРИЙОМ ПЛАТЕЖІВ

АРМ надає можливість:

 • програмування даних про платежі (коди товарів та послуг, їх вартість, ПДВ);
 • реєстрації платежів в АРМ, друк чеків; - ведення архіву платежів, виконання довідкових запитів;
 • запису інформації про платежі на магнітний носій, їх передачу по каналу зв’язку.

 

КОРИСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРОМ ТА ДОСТУП ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Для надання послуг електронної пошти і доступу до мережі Інтернет комп’ютер АРМ через адаптер локальної мережі підключається до комутатора локальної мережі. До інших по-ртів комутатора підключаються встановлені в кабінах Інтернет комп’ютери, що працюють під керування ОС Windows XP або Windows 7, та обладнання зв’язку з мережею Інтернет.
Для надання послуг користування комп’ютером та доступу до мережі Інтернет оператор вносить в АРМ дані про отриманий від клієнта аванс. АРМ знімає блокування з комп’ютера, встановленного в кабіні Інтернет, здійснює тарифікацію сеансу, видає попереджувальне повідомлення і блокує комп’ютер, якщо вичерпано аванс.
АРМ веде облік вартості наданих послуг, об’єму переданої в Інтернет і прийнятої з Інтернет інформації.
В АРМ реалізовано захист від спроб несанкціонованого доступу до робочого місця оператора з боку клієнтів в кабінах Інтернет або з мережі Інтернет.

ПРОГРАМА КЕРУВАННЯ КАСОВИМ АПАРАТОМ

Програма призначена для забезпечення фіскальних функцій АРМ. Програма надає наступні можливості:

 • программування касового аппарата/фіскального принтера;
 • реєстрацію користувачів (адміністратора, касирів);
 • відміну платежа в межах одного чека;
 • виконання операцій внесення і видачі грошей;
 • друк звітів на касовому апараті/фіскальному принтері.

Програма контролює зв’язок комп’ютера з касовим апаратом/фіскальним принтером.

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АРМ

АРМ надає можливість прийому і передачі телеграм відповідно до діючих нормативних документів. АРМ передбачає можливість переходу від використання систем тонального телеграфування до використання каналів корпоративної мережі для надання послуг телеграфного зв’язку.
АРМ забезпечує можливість використання кабін переговорного пункта для організації як автоматичного зв’язку, так і зв’язку через оператора. Використання АРМ надає можливість зменшити кількість кабін, раціонально використовувати площу операційного залу.
В АРМ реалізовано мережевий режим керування комп’ютерами робочих місць операторів, надання послуг телефонного, телеграфного зв’язку та Інтернет може виконува-тися з будь-якого робочого місця оператора відділення телекомсервіс.
АРМ забезпечує захист робочого місця оператора і кабін Інтернет від несанкціонованого доступу, їх надійну роботу за рахунок використання ресурсів операційної системи Windows XP. При цьому виключається можливість створення перешкод в роботі клієнтам кабін Інтернет попередніми користувачами цих комп’ютерів. В АРМ передбачена можливість тарифікації послуг зв’язку як по часу використання кабин Інтернет, так і по об’єму принятої/переданої інформації.
Підключення КТЛ та АТК до комп'ютера через USB-интерфейс значно спрощує експлуатацію АРМ.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки АРМ (ТРАК 466451.001 ТУ) входять:

 • комп’ютер з операційною системою Windows XP;
 • принтер;
 • пристрій безперебійного живлення;
 • восьмиканальний комутатор телефоних ліній КТЛ8USB ТРАК 468362.001 ТУ;
 • двохканальний адаптер телеграфних каналів АТК2USB ТРАК 465449.001 ТУ;
 • прикладне програмне забезпечення ТРАК 466451.001 ПО;
 • паспорт ТРАК 466451.001ПС, керівництво оператора ТРАК 466451.001ИО;
 • свідоцтво про метрологічну атестацію.

АРМ пройшов сертифікаційні випробування і отримав сертифікат відповідності UA1.150.0192297-08 від 25.12.2008р.

 

 

Контакты

Украина 03061 г.Киев

пр. Отрадный  95Г оф. 312
НПП «ЭЛКО»
Телефон/Факс:

(50)358-62-00
(50)351-79-35
Эл. почта: elcoinfo@elco.com.ua
nikelco@ukr.net

 

 

Коммутатор телефонных линий

16-ти канальный телефонный контроллер для ISA шины

2-х канальный телеграфный адаптер с USB-интерфейсом

16-х канальный телеграфный адаптер с USB-интерфейсом